Santri Nihai Angkatan 29 Laksanakan Ujian Tulis Nihai

Santri Nihai Angkatan 29 Laksanakan Ujian Tulis Nihai

Santri Nihai Angkatan 29 Laksanakan Ujian Tulis Nihai

HUBULO-Senin (21/3/2022) menjadi awal pelaksanaan Ujian Niha'i Angkatan 29 di Pesantren HUBULO. Ujian  Niha'i adalah program wajib yang harus diikuti oleh seluruh santri niha'i angkatan 29 yang berjumlah 41 orang. Materi-materi yang diujikan pada ujian niha'i adalah materi-materi lokal atau kurikulum pesantren. Pelaksanaan ujian niha'i tahun ini dilaksanakan sebelum Ujian Madrasah.

Ujian niha'i tahun ini dilaksanakan diruang-ruang kelas 6 yang terdiri dalam tiga bilik ujian. Bilik Ibnu Khaldun 15 orang, Bilik Ibnu Batutah 14 orang dan Bilik Ibnu Sina 12 orang yang akan berlangsung selama 6 hari.

Adapun mata pelajaran yang diujikan  pada ujian tulis niha'i adalah pelajaran kepesantrenen seperti : Tafsir Hadist, Bahasa Arab, Nahwu, Balaghoh, Fikih (bidayatul mujtahid), Mahfuzhat, Ushul Fikih, Grammar, Tarbiyah, Insya', Mutholaah dan Mustholahul Hadist dimana pelajaran tersebut akan diujikan dari kelas 4 sampai kelas 6 TMI.

Semoga ujian tulis niha'i angkatan 29 Tahun 2022 yang sedang dilaksanakan santri kelas akhir ini mendapat kelancaran, para santri diberi kemampuan untuk mengerjakan dengan baik dan akhirnya mendapatkan nilai yang memuaskan. مع النجاح في إمتحانكم

Komentar

    Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar

Testimonial

 

Tambah