Penetapan Penanggungjawab dan Panitia Kegiatan Pesantren HUBULO Tahun Pelajaran 2016-2017

Penetapan Penanggungjawab dan Panitia Kegiatan Pesantren HUBULO Tahun Pelajaran 2016-2017

Penetapan Penanggungjawab dan Panitia Kegiatan Pesantren HUBULO Tahun Pelajaran 2016-2017

Pada hari ini,  Rabu dan Kamis tanggal 18-19 Mei 2016 telah dilaksanakan rapat bersama yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Sekretaris Pesantren, Kepala madrasah Tsanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah, Kurikulum MTs, Kurikulum MA, MPK, Kepala Asrama putra dan putri. Rapat tersebut di tempatkan di RM Mutiara laut Kota Gorontalo , kemudian pada pada tanggal 19 dilanjutkan di ruang pertemuan majlis asatidz ( ruang dewan guru ) .Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesefahaman dalam menyongsong agenda kegiatan pesantren untuk tahun pelajaran 2016-2017 M / 1437 -1438 H. Demikianlah berita acara ini dibuat Adapun hasil Hasil musyawarah tersebut terlampir:

Hubulo, 23 Mei 2016

Nama                                                                                  

H. Rachmayanti Monoarfa      :      Ketua                                                                           

H. Abd Hakim B, S.Ag              :       Notulen                                                                      

Wiwin Abdjul                           :        Anggota                                                                     

Dra. Hj Hadidjah Suleman                                                                                                   

Ikromi S.H.I                                                                                                                     

Hj. Wirnawati Hunawa S.Pd                                                                                                

Abdurahman Ni’imati S.Pd                                                                                                  

Adin Mustafa L.c                                                                                                              

Ali Sabana Muddakir S.Pd I                                                                                                

Maryati Podungge S.Th.I                                                     


Visi:

Membentuk Generasi muda Islam yang bertaqwa, berakhlak mulia, beramal saleh, tekun beribadah, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan.

Misi:

 1. Membangun kepribadian santri dengan menanamkan dasar-dasar  aqidah, kesadaran beribadah, santun dalam bertutur dan berprilaku

 2. Menumbuh-kembangkan kompetensi santri dalam pengetahuan dan keterampilan.

 3. Menanamkan semangat inovatif dan  entrepreneur ke dalam jiwa santri untuk menjadi  agent  of  change.

 4. Menumbuhkan disiplin beribadah dan disiplin pada semua aktifitas kehidupan serta manajemen dalam pesantren secara konsisten

 5. Mewajibkan disiplin shalat lima waktu secara berjamaah.

 6. Menciptakan suasana kondusif bagi penghuni pesantren  menuju terlaksananya disiplin dengan pendekatan santun, tertib dalam  lingkungan yang asri, sehingga tercipta peluang berkreasi, berinovasi   menuju santri yang bermutu (santri bermutu)

 7. Selenggarakan acara-cara khusus:

 8. Menciptakan atmosfer enjoyfull learning (pembelajaran yang aktf, kreatif dan menyenangkan ) dalam Pesantren.

 9. Mengisi qolbu dengan siraman rohani secara berkala dan berkesinambungan.

 

TARGET PENCAPAIAN PENDIDIKAN PESANTREN

BIDANG

Indikator Pencapaian Lulusan/ out put

AGAMA

Menghafal  3  juz untuk MTS selama tiga tahun

Menghafal ma 5 juz untuk MA selama tiga tahun

Jika santri enam tahun belajar di pesantren HUBULO ia mampu menghafal 8 juz

Program ini di berlakukan untuk santri baru  tahun pelajaran 2016-2017,

Keterampilan

bahasa

menjahit

 

NAMA DALAM STRUKTUR ORGANISASI PESANTREN

No

Nama

Jabatan dalam Struktur

1

Hj. Rachmayanti Monoarfa

Pimpinan

2

H. Abd Hakim B S.Ag

Wa. Pim. Bidang Pendidikan

3

H. Abd Roziq

Wa. Pim. Bidang Pengasuhan / Kesantrian

4

Wiwin Abdjul

Sekertaris

5

Dra Hj. Khadijah Suleman

Kepala Madrasah Tsanawiyah

6

Ikromi S.H.I

Kep. Madrasah Aliyah

7

Yunita Laya. S.E

Perpust

8

Reti

Bendahara

9

Olif

Accounting

10

Itin Laiyo

Kasir

11

Ali Sabana Mudakir S.Pd

M.P.K  

12

M. Shubran Yunus S.E.I

Humas

13

Kepala Asrama

BK

14

Rum Kabirangi

Gen Affair

15

Iwan Kidamu

Gen Affair

16

Hadjen Usman

Gen Affair


NAMA DALAM STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA MADRASAH TSANAWIYAH

No

Nama

Jabatan dalam Struktur

1

Dra. Hj Khadidjah Suleman

Kepala Mts 

2

Hj.Wirnawati Hunawa , S.Pd

Wa. Bidang. Kurikulum          

3

Dra Triko Djuuna

Wa.  Sarana dan  Prasarana  

4

Hairatih Podungge , S.H.I

Wa.  Bidang Kesiswaan

5

Anshar Mobilingo, S.H.I

Wa. Bidang Hubungan Masyarakat

6

Arifin Rahmola S.Pd

Lab Fisika

7

Dra. Satria Karim

Biologi

8

Susan Husana , S.Kom

Komputer

9

Hermiati Mooduto , S.Pd

Bend Bos

10

Ahmad Mokambu, S.H.I 

Kepala. Tata Usaha

11

Drs. Hi. Ahmad. Munif

Perpustakaan

 

NAMA DALAM STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA MADRASAH ALIYAH

No

Nama

Jabatan dalam Struktur

1

Ikromi S.H.I

Kepala Madrasah  

2

Adin Mustafa L.c

Wa. Bidang. Kurikulum          

3

Abd. Hakim B, S.Ag

Wa.  Sarana dan  Prasarana  

4

Abdrahman Ni’imati, S.Pd

Wa.  Bidang Kesiswaan

5

Abdrahman Ni’imati , S.Pd

Lab Fisika

6

Dra. Triko Djuuna

Biologi

8

Yogi Hasiru, S.Kom

Komputer

9

Inti Pospitasari , S.Pd

Bend Bos

10

Siti Nuryanti

Bendahaa Prodira

11

Umar Bilatula

Kepala. Tata Usaha

12

Fina

Perpustakaan

 

JUMLAH SANTRI BARU YANG DITERIMA berdasarkan kuota tempat ( asrama )

Putra

Putri

Jumlah

119

65

184


JUMLAH KELAS DI SEDIAKAN

No

Kelas

Rombel

Keterangan

1

KELAS I

5

ABCDE

2

KELAS II

5

ABCDE

3

KELAS III

4

ABCD

4

KELAS IV

4

ABCD (MIA, IIS)

5

KELAS V

2

AB (MIA, IIS)

6

KELAS VI

2

AB (MIA, IIS)


WALI KELAS

No

Kelas

Rombel

Nama Wali Kelas

1

I

A Putri

Erawati Lihawa S.H.I

2

B Putri

Hj Wirnawati Hunawa S.Pd

3

C Putra

Miftahul khairi S.Pd

4

D Putra

Abd Khalid Wahab S.Pd

5

E Putra

Arifin Rahmola S.Pd

6

II

A Putri

Nurhayati Pakaya S.Pd

7

B Putri

Sulastri Ni’imati S,Pd

8

C Putra

Hamka Abdullah S.Pd

9

D Putra

M Shubran Yunus S.E.I

10

E Putra

Budi Santoso S.Pd., M.Hum

11

III

A Putri

Dra. Triko djuuna

12

B Putri

Hairatih Podungge S.H.I

13

C Putra

Rifkyansyah Guhung L.c

14

D Putra

Amir Ngau

15

IV

MIA 1

Inti Popirtasari Lanur S.Pd

16

MIA 2

Irma K. Dali S.Pd

17

IIs 1

Yogi Hasiru S.Kom

18

IIs 2

Adin Mustofa L.c

19

V

MIA

Abdurrahman Ni’imati S.Pd

20

IPS

Nurvitrawati Massa S.Pd

21

VI

MIA

Suwarni Panai S.Pd

22

IIs

Rizal S.Pd


PEMBIMBING IBADAH AMALIYAH

No

Kelas

Rombel

Nama Pembimbing

1

I

A Putri

Erawati Lihawa S.Pd

2

B Putri

Hj. Wirnawati Hunawa S.Pd

3

C Putra

Yasir Faisal

4

D Putra

Yasir Faisal

5

E Putra

Fauzi

6

II

A Putri

Mawaddah

7

B Putri

Sitti ‘Iannah

8

C Putra

Syamsul Hadi

9

D Putra

Mohammad Subran Yunus S.E.I

10

E Putra

Syamsul Hadi

11

III

A Putri

Dra. Hj . Hadijah Suleman

12

B Putri

Maryati Podungge S.Th.I

13

C Putra

Rifkyansyah Guhung L.c

14

D Putra

Amir Ngau

15

IV

Putra

Abd Kholid Wahab  S.Th.I

16

Putri

Adin Mustafa l.c

19

V

Putra

Ikromi S.H.I

20

Putri

Ali Sabana Mudakir S.Pd

21

VI

Putra

Abd Hakim B, S.Ag

22

Putri

Abd   Hakim B, S.Ag


PENETAPAN PANITIA

No

Nama

Jabatan

Nama Kegiatan

1

Ahmad Fauzi

Ketua

Khutbatul Arsy

2

Syamsul hadi

Ketua

PHBI,PHBN, Qurban,

3

Wirnawati Hunawa S.Pd

Ketua

Mid Semester & Semester Ganjil dan Genap

4

Adin    Mustafa L.c

Ketua

Mid Semester & Semester Ganjil dan Genap

5

Moh.Shubran Yunus S.E.I

Ketua

Haflah al wada’

6

Maryati Podungge S.Th.I

Ketua

Tasyakuran kelas III

7

Nurhayati Pakaya S.Pd

Ketua

UN MTs         

8

Irmawati K. Dali S.Pd

Ketua

UN MA

9

Abd Hakim B, S.Ag

Ketua

Manasik Haji

10

Rifkyansyah Guhung L.c

Ketua

 Amaliah Tadris dan Ujian Niha’i

11

Hairatih Podungge S.H.I

Ketua

Milad Pesantren

12

Adin Mustafa L.c

Ketua

Praktek Pengabdian Masyarakat

13

Wirnawati Hunawa S.Pd

Ketua

Penerimaan Santri Baru

14

Yasser Faisal

Ketua

Meeting Class

15

Arifin Rahmola S.Pd

Ketua

Kompetisi Sience Madrasah (KSM)

16

Amir Ngau

Ketua

Kaligrafi

17

Ahmad Fauzi

Ketua

Silat/ Pramuka

18

Dra Satria Karim

Ketua

Menjahit

19

Kasim Musa

Ketua

Tilawah pa

20

Dewi

Ketua

Tilawah pi

21

Abd Hakim B, S.Ag

Ketua

Tahfidz

22

Ali Sabana Mudakir

Ketua

Tahfidz

23

Adin Mustafa L.c

Ketua

Qiro’ah Al-kutub

24

Rifkyansyah Guhung L.c

Ketua

Qiro’ah Al-kutub

25

Subran

Ketua

Olahraga

26

Miftahil Khairi

Ketua

Bahasa

27

Dr Thaib

Ketua

Poskestren

Komentar

  Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar

Testimonial

 

Tambah